Bestuursleden

Stichting bestuur en Commissies

De organisatie van de stichting (opgericht in november 2018) bestaat uit een onbezoldigd bestuur van 4 personen en 3 commissies:


STICHTING BESTUUR

Voorzitter: Leen van Bree

Penningmeester: Leo Bakker

Secretaris: Siem van der Marel

Bestuurslid: Willem van Raalte


BOUWCOMMISSIE

Bouwcommissie: Voorzitter: Siem van der Marel

Educatiecommissie: Voorzitter: Willem van Raalte

PR& Communicatiecommissie: Voorzitter: Leen van Bree

 

Contact: info@stadskraanvlaardingen.nl