Stand van zaken

De gevolgen van het coronavirus en de door de overheid genomen maatregelen, zijn de redenen dat het Haring- en Bierfeest van 2020 moet worden verplaatst naar eind september 2020. Ondanks dat ook de bouw van de stadskraan beïnvloed wordt door deze maatregelen, streeft het stichtingsbestuur er toch naar om de kraan tijdens dit volksfestijn in gebruik te nemen. Dat zal dan gepaard gaan met de nodige spectaculaire activiteiten.

De aannemer heeft al een aantal onderdelen op maat en in de juiste vorm gemaakt. Ook de stalen onderdelen zijn klaar. Voor een groot deel zijn deze afkomstig van de vorige kraan. Na ontroesten en conserveren zijn ze klaar voor een nieuwe toekomst.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in mei worden verplaatst naar de tent, die dan op het achterterrein van Museum Vlaardingen staat. Bezoekers kunnen vrijwel dagelijks de vakmensen en vrijwilligers aan het werk zien. Ook wordt in de tent een overzicht gegeven van de geschiedenis van de stadskranen in Nederland.