Oprichting Stichting

In mei 2018 is n.a.v. een vergadering van de erfgoedtafel Trekvaarten het idee ontstaan om met medewerking van de afdeling monumenten van de gemeente bij de provincie Zuid-Holland een aanvraag te doen voor de heroprichting van de Stadskraan.

De restanten van de vorige Stadskraan lagen al sinds 2013 in de oude garage van Lensveld die vanwege een herontwikkelingsplan gesloopt zal gaan worden.

Na de toezeggingen van de Provincie Zuid-Holland in september 2018 zijn er diverse andere fondsen benaderd en is de Stichting Stadskraan Vlaardingen opgericht.

Nadat de nodige toezeggingen binnen waren is er een bouwvergunning aangevraagd en de commissies opgericht voor de Bouw, Educatie en PR en Communicatie.

Ter voorbereiding van de aanbesteding zijn er de nodige opdrachten voor de voorbereidende werkzaamheden (Teken en reken werk, demonteren oude onderdelen, inmeten en transport) verstrekt.

Op 30 november 2019 heeft in het museum Vlaardingen met alle direct betrokkenen de officiële kick-off van het project plaatsgevonden.